دل نوشته های من عاشق خدامقدسترین عشقها

عشق به الله مقدسترین عشق های عالم است

شنبه 15 مرداد 1393برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

دریای بیکران مهر و محبت حق تعال

دریای بیکران مهر و محبت حق تعالی آنقدر پر نور و گرم و دلچسب است که عاشق خدا همیشه سعی می کنند خود را به معشوقش الله نزدیک و نزدیکتر نماید تا که درزیر انوار گرم و نورانیش در کنار معشوق به آرامش خیال رسد.

شنبه 1 اسفند 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

سبدسبد گل محبت

در باغ قلبش را گشاید عاشق سوی معشوق

سبد سبد گل محبت تقدیمش کند آن عاشق

تا که لحظه ای معشوق قدم نهد در قلب عاشق

دل عاشق شود پر از جوانه مهر و محبت عشق

چهار شنبه 27 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

زندگی می کنیم به امید عشق

زندگی می کنیم به امید عشق تا زنده ایم به همدیگر عشق ورزیم وعاشق شویم و معشوقی را در بند عشق خود اسیرسازیم تاکه هر گز درپیچ و خم  راه زندگی تنها و سرگردان نباشیم ودلداده ای همراهیمان کند.

شنبه 21 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

حلاوت و شیرینی عشق خذا

حلاوت و شیرینی عشق آنقدر زیاد و با لذت است که عاشق مجنون حاضر است بخاطر آن جلاوت و شیرینی ساعتها انتظار معشوق را کشد تا که به دیدار یار نائل آید و از لحظه لحظه در کنار معشوق بودن لذت برد.

جمعه 20 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عاشق خدا

عشق پاک و مقدس فقط در قلبی لانه می کند و روز به روز بیشتر و بیشتر می شود که ازعاشق از ته قلبش حتی راضی شود خود رادر ره عشق معشوقش  قربانی نماید تا که معشوقش عشق پاک و بی ریایش را پذیرا شود ومعشوقش شود

یک شنبه 19 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

تند باد بی مهر و محبتی

خدا نکند جوانه ی کوچک عشقی در دام تند باد بی مهرومحبتی نفرت اسیر شود، مطمئنا هرگز آزادی را به خود نمی بیند چون آن دیو مهیب دائما سر راهش سبز می شود و نمی گذارد از آن اسارت رها شود تا جوانه عشقش بارور شود و عاشق شود

چهار شنبه 18 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

تنها درمان عاشق پژمرده

تنها درمان عاشق پژمرده و دلشکسته معشوقش می باشد که می تواند با توجه اش او را احیاء کند و عمری دوباره به او ببخشد.

شنبه 17 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عشق و دلدادگی برازنده عاشق خدا است

عشق و دلدادگی برازنده عاشق خدا است که از ته قلب به معشوق عشق ورزد دائما دروازه باغ مهر و محبت قلبش را تقدیم معشوق نماید تا در آن باغ با صفا سبد سبد گل محبت چیند و تقدیم معشوقش خدا نماید.

سه شنبه 16 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

بی تو هیچم و پوچم

چشم عاشق خدا همیشه کور است و گوشش کر ولی زبانش آنقدر رسا و گویا است که دائما می گوید ای معشوق من  ای عشق من بی تو هیچم و پوچم ای معشوق من به کلبه قلبم قدم گذار  تا در من روحی  بدمد و کم کم جانی تازه گیرم و به عشقت زنده بمانم

پنج شنبه 15 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

زندگی بی عشق شوره زاریست

 بی عشق شوره زاریست در زندگی

در آن شوره زار نروید  گل محبتی

زندگی بی عشق هرگز ندارد لذتی

 شب بروز سپردن و شود تکراری


چهار شنبه 14 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

نا خالصی همچو کینه و نفرت

عشق الهی و آسمانی که در آن نا خالصی نباشد و مهر و محبت حرف اول را زند هرگز در میان آنهمه مهر و محبت  ناخاصی هایی همچو کینه و نفرت  نمی تواند در آن عشق آسمانی تفرقه اندازند تا که عاشق خدا نتواند عشق بی ریایش را نثار اللهش نماید

دو شنبه 13 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عاشق دلخسته

عشق عاشق خدا باشد پاک و آسمانی

زمانی لذتش را حس کنی در زندگانی

شود عاشق دلخسته آن خدای متعالی

زیباترین عشق دنیا باشد عشق الهی


دو شنبه 12 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عشق در عاشق همچو کوه آتشفشان است

 

 عاشق اگر تمام عمرش در فراق و دوری معشوق بسوزد

 باز در واپسین عمرش طلب معشوق کند و او را بخواهد

      عشق در دل عاشق همچو  آن کوه آتشفشان است

       لحظه لحظه عمرش در ره معشوق جانفشان است

 

شنبه 11 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

خدشه ای

همه عشاق دنیا هرگز به اندازه نقطه  کوچکی دل یارشان را نمی شکنند بلکه دائما سعی و تلاش می کنند تا که همیشه آرامش دل معشوق را فراهم نماید تا مبادا لحظه ای در دل یارش خدشه ای وارد آید و دلش به درد آید.

چهار شنبه 10 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

هیچ عشقی مقدستر از عشق الله وجود ندارد

 

در قلب عاشق الله مهر و محبت دائما موج می زند و امواج متلاطمش شب و روز به اطراف قلبش می کوبد به عاشق الله یاد آوری می کند که هیچ عشقی مقدس تر از عشق الله وجود ندارد .

 

پنج شنبه 9 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

مکتب عشق و عاشقی

در مکتب عشق و عاشقی شاگرد اول است عاشق

چونکه درس عشق و عاشقی را از بر است الحق

عشق حسی درونی است همچو مهر و محبت

تا که عشق درونت   را بروز دهی به معشوقت

چهار شنبه 8 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عشق چیست

عشق علاقه عاشق به معشوق است عشق بهانه زنده ماندن عاشق است عشق لذتی دارد که فقط عاشق آن را چشیده عشق حس زیباییی است که فقط عاشق آن را تجربه کرده است.

سه شنبه 7 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

نیروی همچو آهن ربای قوی اش

عشق را نی توان دید بلکه نیروی همچو آهن ربای قوی اش را می توان حس کرد و از جاذبه اش لذت برد.

سه شنبه 6 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

کلبه قلب عاشق خدا

کلبه قلب عاشق خدا سراسرش پر از گل محبت  است و عطر گلهایش آنقدر خوشبو و معطر است که عاشق خدا هر روز با اشک چشمانشآن گلهای زیبا را آبیاری می کند و از انها مانند جانش مراقبت می کند چون می خواهد بهترین شاخه گل را تقدیم معشوقش الله با عشق نماید و بگوید به عشقت آنقدر می گریم و می گریم تا که مبادا گلهای محبت خشک شوندو من نتوانم هر زمان که بخواهم شاخه ای از آن گلها را تقدیم معشوقم الله نمایم.

پنج شنبه 5 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

چشم عاشق خدا

 

چشم عاشق خدا همیشه کور است و گوشش کر ولی زبانش آنقدر رسا و گویا است که دائما می گوید ای معشوق من  ای عشق من بی تو هیچم و پوچم ای معشوق من به کلبه قلبم قدم گذار  تا در من روحی  بدمد و کم کم جانی تازه گیرم و به عشقت زنده بمانم

 

چهار شنبه 4 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

حفظ حرمت

عاشق خدا حفظ حرمت پاس دارد در هر زمان

دائما  به معشوقش عشق ورزد از دل و جان

همدم و همرهش شود در همه حال و همه جا

تا مبادا روزی معشوق شود لحظه ای یکه و تنها

یک شنبه 3 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عشق

 

عشق بزرگترین خلقت آفریدکاری است

 

عشق زیبا ترین موهبت خدایی است

 

عشق مهر و محبت وصف ناشدنی است

 

عشق علاقه و  دلدادگی ودرزندگانی است

 دو شنبه 2 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عاشقت شدم ای خدای یکتای بی همتا

عاشقت شدم ای خدای یکتای بی همتا

ز عشقت شدم بی تاب و توان و شیدا

فاصله نیفتد زمانی بین خالق و مخلوق

دائما مخلوق بینوا عشق ورزد معشوق

پنج شنبه 1 بهمن 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

مرده ای متحرک

هر کس در زندگی عشق را تجربه نکرده باشد و لذتش را نچشیده باشد مرده ای متحرکی است که روز را به شب می رساند و گذر عمر می کند تا که زمان مرگ ناکام از عشق از دنیا رود

سه شنبه 30 دی 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

زندگی زمانی تبدیل به زندان می شود

زندگی زمانی تبدیل به زندان می شود که عشقی در قلبتان رخنه نکرده باشد و عاشق نشده باشید و دل در گرو کسی نداده باشید چون نیروی عشق است که امید زنده ماندن را در آدمی افزایش می دهد واو را وا دارد تا زنده بماند و زندگی کند و عاشق شود و معشوقی داشته باشد.

سه شنبه 29 دی 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عشق باوری است

خدا عشق است هرگز نتوان عشق رادید بلکه باید آن را حس کرد و باور کرد عاشق خدا رسم عاشقی را خوب می داند و درکش می کند عاشق خدا راه و روش چگونه بدست آوردن  دل معشوق را می داند و عشق بی دریغش را توام با قدردانی  نثار معشوقش الله می کند تا که از او راضی و خشنود شود

سه شنبه 28 دی 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عشقی که از قلبی پاک نشات گیرد

عشقی که از قلبی پاک نشات می گیرد مسلما پاک است و بی ریا عاشقی که عشقش را بی ریا تقدیم معشوقش می کند قلبش آنقدر صاف و ساده است  که بی ریا عشقش را در طبق اخلاص می گذارد و تقدیم معشوقش می نماید تا که از او راضی و خشنود شود وتا قبول کند عشقش را پذیرا شود

پنج شنبه 27 دی 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

فنا

عاشق خدا ز شوق و ذوق معشوق شود آواره

کوی و برزن گردد ز عشق خدا شود بیچاره

هر که سر راه خود بیند گیرد سراغ معشوق

تا در ره عشقش خود را فنا سازد آن مخلوق

شنبه 26 دی 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عاشق خدا

عشقی که عاشق خدا به معشوقش الله می ورزد وصف ناشدنی است چون عاشق خدا انقدر در معشوقش محو می شود که ممکن نیست او را لحظه ای هر چند کوتاه از معشوقشش الله جدا کنیم.

دو شنبه 25 دی 1391برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

 به وبلاگ من خوش آمدید دلنوشته هایم را تقدیم همه عشاق واقعی دنیا می کنم چون می دانم انقدر عاقل و هوشیارند که عشق پاک را هرگز زیر سوال نمی برند من عاشق الله همه زمزمه هایی که از اعماق قلبم نشات می گیرد را تفدیم الله معشوقم می کنم افتخار می کنم که الله عشقم را پذیرا شود ف.فتحی عاشق مخلص خدای مهربان


 

 

 عشق
 کلبه قلب عاشق خدا
 چشم عاشق خدا
 عشق
 عاشق خدا
 لذت عشق
 عاشق الله
 جوانه های کوچک عشق
 مجنون خدا
 قسمت
 تبلیغات عطار
 کلمه ای ریباتر از عشق
 اسارت
 چشمه عشق معشوق
 عاشق خدا
 شاگرد اول
 ای خدا
 وابسته
 بین الله و خلق الله
 عاشق خدا
 جلاء
 امید ریستن
 تمرکز
 با عشق به الله
 واژه عشق
 پرنده خیالم
 عشق زمانی زیبا و
 تاوان عاشق به عشقش
 عشق پاک عاشق به معشوق
 چشمه ای جوشان
 حسی را که عاشق خدا به معشوقش الله دارد
 عاشق بیقرار الله
 معاوضه
 کوهنوردماهری همچو قلب
 زباله دان جدایی
 زنگار آیینه قلبم را با محبت صیقل دهم
 مجنون خدا
 خلاء بزرگی
 بزرگترین آفت و دشمن عشق
 عشق حس غریبی است
 درجه ایثار عاشق
 عشق حسی است شیرین و وصف ناشدنی
 تونل
 عشق جادو است و عاشق جادوگر
 عشق در عاشق همچو کوه آتشفشان است
 خرمن خرمن گل محبت
 کهولت سن
 با عشق
 از ته قلب

 

خرداد 1393
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهريور 1391
مرداد 1391
تير 1391
خرداد 1391
ارديبهشت 1391

 

فرخ لقا.فتحی

 


تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دل نوشته های من و آدرس ffathi62.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

کاش بگم بارون بگیره
گپ خودمانی با همدیگر در اینترنت
سخن
شعر و ترانه های ایرانی
دل نوشته های من با خدا
محفل عشاق العباس ع بروچرد
من اسمها را جور دیگری معنی می کنم
سروده هایم در دل سیاه شب
تعجیل فرج رمز نجات بشر است
وبلاگ شخصی
فقر
نوشته های من
سیاهنویس
همه چی
سمت خدا
جادوی قلم
اشعارم در باره ائمه و اطهار
ارتباط با ائمه
داستات های پند آموز
تور آنتالیا
دکوراسیون داخلی ام د ی اف
گیفت کارت آیتونز
چراغ لیزری دوچرخه
کرم جادویی
سر شیر ال ای دی
خرید بلیط هواپیما
تور لحظه اخری

 

گالری عکس

 

RSS 2.0

خبرنامه وب سایت:

برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید
آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 13
بازدید هفته : 19
بازدید ماه : 15
بازدید کل : 52509
تعداد مطالب : 271
تعداد نظرات : 128
تعداد آنلاین : 1کد تصویری