دل نوشته های من عاشق خدامقدسترین عشقها

عشق به الله مقدسترین عشق های عالم است

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

کوه سنگی

هر که عشق را کند انکار ندارد دلی

بجای دل در سینه دارد کوه سنگیبرچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

صید و صیاد

معشوق صید و عاشق صیاد

عاشق صید کند معشوق با فریاد

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

خدا عشق

 

خدا عشق است عشق را نمیتوان دید بلکه باید حس کنیم و در بند بند وجود مان باور کنیم و ایمان اوریم و به او عشق ورزیم .

 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

ای خدا....

 

در زندان عشقت شدم اسیر ای خدا

در آن اسارت هرگز نشوم حقیر ای خدا 

            .......................                

زنجیر اسارت به گردن کشم ای خدا

اازان اسارت هرگزنشوم سیر ای خدا

 

 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

عشق زیباترین حس

 

عشق مثل ظرف عسلی است که عاشق مشتاق خود را به آن ظرف عسل نزدیک و نزدیکتر می کند و از شهد شیرینش می نوشد و در کنار معشوق زیباترین حس زندگی یعنی عشق را تجربه می کند.

 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

ای خدا ای خدا

خدا والاترین و بزرگترین معبود من عاشق خدا

خدا دار و ندار و تنها بهانه زیستن من عاشق خدا

خدا عزیز دل و معشوق من عاشق خدا

  خدا آرامش دهنده روح و روان من عاشق خدا

بپذیر عشق بیدریغم را

ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

تهی......

 

دلی که از عشق تهی باشد
توده ای گوشت تو خالی باشد
 


 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

دل عاشق............

 

دل عاشق کلبه ایست با صفا
جایگاه عشق و عاشقی و وفا
 


 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

کوه اتشفشان

 

عشق در دل عاشق کوه آتشفشان است.
 لحظه لحظه در ره معشوق جانفشان است


 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

قبطه

 

به عاشق خدا قبطه می خورم که راه دستیابی به لحظات ناب تنهایی با خدا را می داند و ان را تجربه کرده دلم می خواهد در کلاس درسش ثبت نام کنم اگرتنبل ترین شاگرد کلاسش باشم ولی انقدر برای رسیذن به عشق الله سعی و تلاش می کنم تا خودم را به شاگرد اولی که همانا عاشق خداست برسانم و حتی از او هم پیشی میگیرم تا در خلوتگه عشق لحظات ناب تنهای را با یارم ان یکتای بی همتا را تجربه نمایم.

 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

مجنون من مخلوقم و عشقم خالق یکتا........

مجنون من مخلوقم و عشقم آن خالق یکتا

معشوق تویی عاشقت من مخلوق بی نوا

 

...............................................

 

 از عشق معشوقم الله شدم بی تاب و توان

گردم وگردم  گیرم سراغ یاراز پیر و جوان


برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

پر پرواز

 

پرواز پری می خواهد ولی عاشق الله به پر پرواز نیازی ندارد چونکه با زورق خیالش به سوی معشوقش الله پرمی کشد واو را در کنار خود حس می کند و انگار در کنار معشوق است و به او عشق می ورزد .

 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

جلاء

عشق خدا دل عاشق خدا را جلاء میدهد و از هرگونه زنگاری پاکسازی میکند.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

لذیذ ترین و شیرینترین طعمه دنیا عشق است

لذیزترین و شیرینترین طعمه دنیا عشق است که معشوق  سر راه عاشق پهن می کند تا که او را شکار کند و در قلب پر از مهر و محبتش تا ابد او را اسیر نماید

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

قبله حاجات

عاشق خدا دستانش را به سوی قبله حاجات درازمی کند واولین خواسته ای که دارد پذیرا شدن عشق بی دریغش به معشوقش الله می باشد

در سحر دستانم را دراز کنم و روم سوی قبله حاجات

با خدای یکتا راز و نیاز کنم و روم سوی قبله حاجات

 

 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

عشق.......

 

عشق بزرگترین خلقت آفریدگاری است

عشق زیبا ترین موهبت خدایی است

عشق مهر و محبت وصف ناشدنی است

عشق علاقه و  دلدادگی درزندگانی است


 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

دریای بیکران مهر و محبت حق تعال

دریای بیکران مهر و محبت حق تعالی آنقدر پر نور و گرم و دلچسب است که عاشق خدا همیشه سعی می کنند خود را به معشوقش الله نزدیک و نزدیکتر نماید تا که درزیر انوار گرم و نورانیش در کنار معشوق به آرامش خیال رسد.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

سبدسبد گل محبت

در باغ قلبش را گشاید عاشق سوی معشوق

سبد سبد گل محبت تقدیمش کند آن عاشق

تا که لحظه ای معشوق قدم نهد در قلب عاشق

دل عاشق شود پر از جوانه مهر و محبت عشق

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

زندگی می کنیم به امید عشق

زندگی می کنیم به امید عشق تا زنده ایم به همدیگر عشق ورزیم وعاشق شویم و معشوقی را در بند عشق خود اسیرسازیم تاکه هر گز درپیچ و خم  راه زندگی تنها و سرگردان نباشیم ودلداده ای همراهیمان کند.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

حلاوت و شیرینی عشق خذا

حلاوت و شیرینی عشق خدا آنقدر زیاد و با لذت است که عاشق مجنون حاضر است بخاطر آن حلاوت و شیرینی ساعتها انتظار معشوق را کشد تا که به دیدار یار نائل آید و از لحظه لحظه در کنار معشوق بودن لذت برد.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

عاشق خدا

عشق پاک و مقدس فقط در قلبی لانه می کند و روز به روز بیشتر و بیشتر می شود که ازعاشق از ته قلبش حتی راضی شود خود رادر ره عشق معشوقش  قربانی نماید تا که معشوقش عشق پاک و بی ریایش را پذیرا شود ومعشوقش شود

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

تند باد بی مهر و محبتی

خدا نکند جوانه ی کوچک عشقی در دام تند باد بی مهرومحبتی نفرت اسیر شود، مطمئنا هرگز آزادی را به خود نمی بیند چون آن دیو مهیب دائما سر راهش سبز می شود و نمی گذارد از آن اسارت رها شود تا جوانه عشقش بارور شود و عاشق شود

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

تنها درمان عاشق پژمرده

تنها درمان عاشق پژمرده و دلشکسته معشوقش می باشد که می تواند با توجه اش او را احیاء کند و عمری دوباره به او ببخشد.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

عشق و دلدادگی برازنده عاشق خدا است

عشق و دلدادگی برازنده عاشق خدا است که از ته قلب به معشوق عشق ورزد دائما دروازه باغ مهر و محبت قلبش را تقدیم معشوق نماید تا در آن باغ با صفا سبد سبد گل محبت چیند و تقدیم معشوقش خدا نماید.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

بی تو هیچم و پوچم

چشم عاشق خدا همیشه کور است و گوشش کر ولی زبانش آنقدر رسا و گویا است که دائما می گوید ای معشوق من  ای عشق من بی تو هیچم و پوچم ای معشوق من به کلبه قلبم قدم گذار  تا در من روحی  بدمد و کم کم جانی تازه گیرم و به عشقت زنده بمانم

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

زندگی بی عشق شوره زاریست......

 بی عشق شوره زاریست در زندگی

در آن شوره زار نروید  گل محبتی

زندگی بی عشق هرگز ندارد لذت

 شب بروز سپردن و شود تکراری


برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

نا خالصی همچو کینه و نفرت

عشق الهی و آسمانی که در آن نا خالصی نباشد و مهر و محبت حرف اول را زند هرگز در میان آنهمه مهر و محبت  ناخاصی هایی همچو کینه و نفرت  نمی تواند در آن عشق آسمانی تفرقه اندازند تا که عاشق خدا نتواند عشق بی ریایش را نثار اللهش نماید

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

عاشق دلخسته

عشق عاشق خدا باشد پاک و آسمانی

زمانی لذتش را حس کنی در زندگانی

شود عاشق دلخسته آن خدای متعالی

زیباترین عشق دنیا باشد عشق الهی


برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

فراق معشوق

 

 عاشق اگر تمام عمر در فراق  معشوق بسوزد.....

 درواپسین عمرش طلب معشوق کند واورا بخواهد....

     

 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا .فتحی  |
 

 به وبلاگ من خوش آمدید دلنوشته هایم را تقدیم همه عشاق واقعی دنیا می کنم چون می دانم انقدر عاقل و هوشیارند که عشق پاک را هرگز زیر سوال نمی برند من عاشق الله همه زمزمه هایی که از اعماق قلبم نشات می گیرد را تفدیم الله معشوقم می کنم افتخار می کنم که الله عشقم را پذیرا شود ف.فتحی عاشق مخلص خدای مهربان


 

 

 کوه سنگی
 صید و صیاد
 خدا عشق
 ای خدا....
 عشق زیباترین حس
 ای خدا ای خدا
 تهی......
 دل عاشق............
 کوه اتشفشان
 ادرس وبلاگهایم
 قبطه
 پر پرواز
 عشق.......
 کلبه قلب عاشق خدا
 چشم عاشق خدا
 عشق
 عاشق خدا
 لذت عشق
 عاشق الله
 جوانه های کوچک عشق
 مجنون خدا
 قسمت
 تبلیغات عطار
 کلمه ای ریباتر از عشق
 اسارت
 چشمه عشق معشوق
 عاشق خدا
 شاگرد اول
 ای خدا......
 وابسته
 بین الله و خلق الله
 عاشق خدا
 جلاء
 امید ریستن
 تمرکز
 با عشق به الله
 واژه عشق
 پرنده خیالم
 عشق زمانی زیبا و
 تاوان عاشق به عشقش
 عشق پاک عاشق به معشوق
 چشمه ای جوشان
 حسی را که عاشق خدا به معشوقش الله دارد
 عاشق بیقرار الله
 معاوضه
 کوهنوردماهری همچو قلب
 زباله دان جدایی
 زنگار آیینه قلبم را با محبت صیقل دهم

 

تير 1395
خرداد 1395
ارديبهشت 1395
اسفند 1394
بهمن 1394
دی 1394
خرداد 1393
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهريور 1391
مرداد 1391
تير 1391
خرداد 1391
ارديبهشت 1391
ارديبهشت 1390

 

فرخ لقا .فتحی

 


تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دل نوشته های من و آدرس ffathi62.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

عشق اخر
مرد تنهای شب
کدهای مخفی همه گوشی ها
من یه نوجوووووونم
جامعه مجازی رفیق
لحظه های سکوت
المهدی عکس مذهبی
بان پروژ و مطالعات و پایان نامه ها
مژگان دوستت دارم
غرور تو
کاش بگم بارون بگیره
گپ خودمانی با همدیگر در اینترنت
سخن
شعر و ترانه های ایرانی
دل نوشته های من با خدا
محفل عشاق العباس ع بروچرد
من اسمها را جور دیگری معنی می کنم
سروده هایم در دل سیاه شب
تعجیل فرج رمز نجات بشر است
وبلاگ شخصی
فقر
نوشته های من
سیاهنویس
همه چی
سمت خدا
جادوی قلم
اشعارم در باره ائمه و اطهار
ارتباط با ائمه
داستات های پند آموز

 

گالری عکس

 

RSS 2.0

خبرنامه وب سایت:

برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید
آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 9
بازدید هفته : 11
بازدید ماه : 765
بازدید کل : 77333
تعداد مطالب : 283
تعداد نظرات : 58
تعداد آنلاین : 1کد حباب و قلب