دل نوشته های من عاشق خدامقدسترین عشقها

عشق به الله مقدسترین عشق های عالم است

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

کوه اتشفشان

 

عشق در دل عاشق همچو کوه آتشفشان است.
 لحظه لحظه عمرش در ره معشوق جانفشان است


 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

ای خدا ای خدا ای خدا

خدا والاترین و بزرگترین معبود من عاشق خدا

خدا دار و ندار و تنها بهانه زیستن من عاشق خدا

خدا عزیز دل و معشوق من عاشق خدا بپذیر عشق بیدریغم را

خدا آرامش دهنده روح و روان من عاشق خدا

بپذیر عشق بیدریغم را

ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا

 

 

 

 

 

 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

قبطه

به عاشق خدا قبطه می خورم که راه دستیابی به لحظات ناب تنهایی با خدا را می داند و ان را تجربه کرده دلم می خواهد در کلاس درسش ثبت نام کنم اگرتنبل ترین شاگرد کلاسش باشم ولی انقدر برای رسیذن به عشق الله سعی و تلاش می کنم تا خودم را به شاگرد اولی که همانا عاشق خداست برسانم و حتی از او هم پیشی میگیرم تا در خلوتگه عشق لحظات ناب تنهای را با یارم ان یکتای بی همتا تجربه نمایم.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

پر پرواز

پرواز پری می خواهد ولی عاشق به پر پرواز نیازی ندارد چونکه با زورق خیالش به سوی معشوقش پرمی کشد واو را در کنار خود حس می کند و انگار در کنار معشوق است و به او عشق می ورزد .

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

لذیذ ترین و شیرینترین طعمه دنیا عشق است

لذیزترین و شیرینترین طعمه دنیا عشق است که معشوق  سر راه عاشق پهن می کند تا که او را شکار کند و در قلب پر از مهر و محبتش تا ابد او را اسیر نماید

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

قبله حاجات

عاشق خدا دستانش را به سوی قبله حاجات درازمی کند واولین خواسته ای که دارد پذیرا شدن عشق بی دریغش به معشوقش الله می باشد

در سحر دستانم را دراز کنم و روم سوی قبله حاجات

با خدای یکتا راز و نیاز کنم و روم سوی قبله حاجات

 

 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عشق

 

عشق بزرگترین خلقت آفریدگاری است

عشق زیبا ترین موهبت خدایی است

عشق مهر و محبت وصف ناشدنی است

عشق علاقه و  دلدادگی درزندگانی است


 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

دریای بیکران مهر و محبت حق تعال

دریای بیکران مهر و محبت حق تعالی آنقدر پر نور و گرم و دلچسب است که عاشق خدا همیشه سعی می کنند خود را به معشوقش الله نزدیک و نزدیکتر نماید تا که درزیر انوار گرم و نورانیش در کنار معشوق به آرامش خیال رسد.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

سبدسبد گل محبت

در باغ قلبش را گشاید عاشق سوی معشوق

سبد سبد گل محبت تقدیمش کند آن عاشق

تا که لحظه ای معشوق قدم نهد در قلب عاشق

دل عاشق شود پر از جوانه مهر و محبت عشق

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

زندگی می کنیم به امید عشق

زندگی می کنیم به امید عشق تا زنده ایم به همدیگر عشق ورزیم وعاشق شویم و معشوقی را در بند عشق خود اسیرسازیم تاکه هر گز درپیچ و خم  راه زندگی تنها و سرگردان نباشیم ودلداده ای همراهیمان کند.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

حلاوت و شیرینی عشق خذا

حلاوت و شیرینی عشق آنقدر زیاد و با لذت است که عاشق مجنون حاضر است بخاطر آن جلاوت و شیرینی ساعتها انتظار معشوق را کشد تا که به دیدار یار نائل آید و از لحظه لحظه در کنار معشوق بودن لذت برد.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عاشق خدا

عشق پاک و مقدس فقط در قلبی لانه می کند و روز به روز بیشتر و بیشتر می شود که ازعاشق از ته قلبش حتی راضی شود خود رادر ره عشق معشوقش  قربانی نماید تا که معشوقش عشق پاک و بی ریایش را پذیرا شود ومعشوقش شود

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

تند باد بی مهر و محبتی

خدا نکند جوانه ی کوچک عشقی در دام تند باد بی مهرومحبتی نفرت اسیر شود، مطمئنا هرگز آزادی را به خود نمی بیند چون آن دیو مهیب دائما سر راهش سبز می شود و نمی گذارد از آن اسارت رها شود تا جوانه عشقش بارور شود و عاشق شود

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

تنها درمان عاشق پژمرده

تنها درمان عاشق پژمرده و دلشکسته معشوقش می باشد که می تواند با توجه اش او را احیاء کند و عمری دوباره به او ببخشد.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عشق و دلدادگی برازنده عاشق خدا است

عشق و دلدادگی برازنده عاشق خدا است که از ته قلب به معشوق عشق ورزد دائما دروازه باغ مهر و محبت قلبش را تقدیم معشوق نماید تا در آن باغ با صفا سبد سبد گل محبت چیند و تقدیم معشوقش خدا نماید.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

بی تو هیچم و پوچم

چشم عاشق خدا همیشه کور است و گوشش کر ولی زبانش آنقدر رسا و گویا است که دائما می گوید ای معشوق من  ای عشق من بی تو هیچم و پوچم ای معشوق من به کلبه قلبم قدم گذار  تا در من روحی  بدمد و کم کم جانی تازه گیرم و به عشقت زنده بمانم

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

زندگی بی عشق شوره زاریست

 بی عشق شوره زاریست در زندگی

در آن شوره زار نروید  گل محبتی

زندگی بی عشق هرگز ندارد لذت

 شب بروز سپردن و شود تکراریََ


برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

نا خالصی همچو کینه و نفرت

عشق الهی و آسمانی که در آن نا خالصی نباشد و مهر و محبت حرف اول را زند هرگز در میان آنهمه مهر و محبت  ناخاصی هایی همچو کینه و نفرت  نمی تواند در آن عشق آسمانی تفرقه اندازند تا که عاشق خدا نتواند عشق بی ریایش را نثار اللهش نماید

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عاشق دلخسته

عشق عاشق خدا باشد پاک و آسمانی

زمانی لذتش را حس کنی در زندگانی

شود عاشق دلخسته آن خدای متعالی

زیباترین عشق دنیا باشد عشق الهی


برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عشق در عاشق همچو کوه آتشفشان است

 

 عاشق اگر تمام عمرش در فراق  معشوق بسوزد.....

 باز در واپسین عمرش طلب معشوق کند و او را بخواهد....

     

 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

خدشه ای

همه عشاق دنیا هرگز به اندازه نقطه  کوچکی دل یارشان را نمی شکنند بلکه دائما سعی و تلاش می کنند تا که همیشه آرامش دل معشوق را فراهم نماید تا مبادا لحظه ای در دل یارش خدشه ای وارد آید و دلش به درد آید.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

هیچ عشقی مقدستر از عشق الله وجود ندارد

 

در قلب عاشق الله مهر و محبت دائما موج می زند و امواج متلاطمش شب و روز به اطراف قلبش می کوبد به عاشق الله یاد آوری می کند که هیچ عشقی مقدس تر از عشق الله وجود ندارد .

 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

مکتب عشق و عاشقی

در مکتب عشق و عاشقی شاگرد اول است عاشق

چونکه درس عشق و عاشقی را از بر است الحق

عشق حسی درونی است همچو مهر و محبت

تا که عشق درونت   را بروز دهی به معشوقت

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عشق چیست

عشق علاقه عاشق به معشوق است عشق بهانه زنده ماندن عاشق است عشق لذتی دارد که فقط عاشق آن را چشیده عشق حس زیباییی است که فقط عاشق آن را تجربه کرده است.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

نیروی همچو آهن ربای قوی اش

عشق را نی توان دید بلکه نیروی همچو آهن ربای قوی اش را می توان حس کرد و از جاذبه اش لذت برد.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

کلبه قلب عاشق خدا

کلبه قلب عاشق خدا سراسرش پر از گل محبت  است و عطر گلهایش آنقدر خوشبو و معطر است که عاشق خدا هر روز با اشک چشمانشآن گلهای زیبا را آبیاری می کند و از انها مانند جانش مراقبت می کند چون می خواهد بهترین شاخه گل را تقدیم معشوقش الله با عشق نماید و بگوید به عشقت آنقدر می گریم و می گریم تا که مبادا گلهای محبت خشک شوندو من نتوانم هر زمان که بخواهم شاخه ای از آن گلها را تقدیم معشوقم الله نمایم.

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

چشم عاشق خدا

 

چشم عاشق خدا همیشه کور است و گوشش کر ولی زبانش آنقدر رسا و گویا است که دائما می گوید ای معشوق من  ای عشق من بی تو هیچم و پوچم ای معشوق من به کلبه قلبم قدم گذار  تا در من روحی  بدمد و کم کم جانی تازه گیرم و به عشقت زنده بمانم

 

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

حفظ حرمت

عاشق خدا حفظ حرمت پاس دارد در هر زمان

دائما  به معشوقش عشق ورزد از دل و جان

همدم و همرهش شود در همه حال و همه جا

تا مبادا روزی معشوق شود لحظه ای یکه و تنها

برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

عشق

 

عشق بزرگترین خلقت آفریدکاری است

 

عشق زیبا ترین موهبت خدایی است

 

عشق مهر و محبت وصف ناشدنی است

 

عشق علاقه و  دلدادگی ودرزندگانی است

 برچسب:,

  توسط فرخ لقا.فتحی  |
 

 به وبلاگ من خوش آمدید دلنوشته هایم را تقدیم همه عشاق واقعی دنیا می کنم چون می دانم انقدر عاقل و هوشیارند که عشق پاک را هرگز زیر سوال نمی برند من عاشق الله همه زمزمه هایی که از اعماق قلبم نشات می گیرد را تفدیم الله معشوقم می کنم افتخار می کنم که الله عشقم را پذیرا شود ف.فتحی عاشق مخلص خدای مهربان


 

 

 کوه اتشفشان
 ای خدا ای خدا ای خدا
 ادرس وبلاگهایم
 قبطه
 پر پرواز
 عشق
 کلبه قلب عاشق خدا
 چشم عاشق خدا
 عشق
 عاشق خدا
 لذت عشق
 عاشق الله
 جوانه های کوچک عشق
 مجنون خدا
 قسمت
 تبلیغات عطار
 کلمه ای ریباتر از عشق
 اسارت
 چشمه عشق معشوق
 عاشق خدا
 شاگرد اول
 ای خدا
 وابسته
 بین الله و خلق الله
 عاشق خدا
 جلاء
 امید ریستن
 تمرکز
 با عشق به الله
 واژه عشق
 پرنده خیالم
 عشق زمانی زیبا و
 تاوان عاشق به عشقش
 عشق پاک عاشق به معشوق
 چشمه ای جوشان
 حسی را که عاشق خدا به معشوقش الله دارد
 عاشق بیقرار الله
 معاوضه
 کوهنوردماهری همچو قلب
 زباله دان جدایی
 زنگار آیینه قلبم را با محبت صیقل دهم
 مجنون خدا
 خلاء بزرگی
 بزرگترین آفت و دشمن عشق
 عشق حس غریبی است
 درجه ایثار عاشق
 عشق حسی است شیرین و وصف ناشدنی
 تونل
 عشق جادو است و عاشق جادوگر

 

بهمن 1394
دی 1394
خرداد 1393
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهريور 1391
مرداد 1391
تير 1391
خرداد 1391
ارديبهشت 1391

 

فرخ لقا.فتحی

 


تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دل نوشته های من و آدرس ffathi62.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

مژگان دوستت دارم
غرور تو
کاش بگم بارون بگیره
گپ خودمانی با همدیگر در اینترنت
سخن
شعر و ترانه های ایرانی
دل نوشته های من با خدا
محفل عشاق العباس ع بروچرد
من اسمها را جور دیگری معنی می کنم
سروده هایم در دل سیاه شب
تعجیل فرج رمز نجات بشر است
وبلاگ شخصی
فقر
نوشته های من
سیاهنویس
همه چی
سمت خدا
جادوی قلم
اشعارم در باره ائمه و اطهار
ارتباط با ائمه
داستات های پند آموز
تور آنتالیا
دکوراسیون داخلی ام د ی اف
فروش عمده چراغ لیزری دوچرخه
کرم جادویی
سر شیر ال ای دی
خرید بلیط هواپیما
تور لحظه آخری هند
افزایش فالوور اینستاگرام

 

گالری عکس
اموزش وب سایت
عکس کناف
اشپزخانه ام دی اف
نمای ویلایی
محوطه سازی
ساختمان های درحال ساخت
بلیت چارتر
خرید فالوور اینستاگرام

 

RSS 2.0

خبرنامه وب سایت:

برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید
آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 78
بازدید دیروز : 34
بازدید هفته : 220
بازدید ماه : 539
بازدید کل : 54856
تعداد مطالب : 276
تعداد نظرات : 181
تعداد آنلاین : 1کد تصویری